Ξεκαθαρίζουμε πως το ιστολόγιο των Ελλήνων μαθητών δεν έχει ουδεμία απολύτως σχέση με κανένα κόμμα , καθώς οι διαχειριστές του πιστεύουν πως ο πατριωτισμός ανήκει σε ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες παρά τις προσπάθειες καπηλείας του από διάφορα κόμματα και πολιτικές ιδεολογίες ! "Η ΓΕΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΑ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ " ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Δεν φοβάμαι κανέναν ψεκασμό, δεν ελπίζω σε καμία θεραπεία, είμαι ελεύθερος!


Δεν φοβάμαι κανέναν ψεκασμό, δεν ελπίζω σε καμία θεραπεία, είμαι ελεύθερος!
Τούτο είναι το πρώτο κεφάλαιο από το έργο του Λουκιανού "Αλέξανδρος ή ψευδομάντης". Γραμμένο σε μία εποχή που οι αγύρτες περίσσευαν στην ανατολική περιφέρεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο Λουκιανός γράφει στον φίλο του Κέλσο, ο οποίος με την σειρά του με το έργο "αληθής λόγος" θα κατακεραυνώσει την αγυρτεία των ευαγγελιστών και του Παύλου με την δεισιδαιμονία της ερήμου.
Είναι η εποχή της παρακμής, η οποία μοιραία θα οδηγήσει το ανθρώπινο είδος στον μεσαίωνα. Οι φωνές των μορφωμένων ανθρώπων όπως ο Λουκιανός και ο Κέλσος δεν ακούστηκαν, όπως έπρεπε. 

Συ µεν ίσως, ώ φίλτατε Κέλσε,
νοµίζεις µικρόν και εύκολον εκείνο το
οποίον µου παραγγέλλεις, δηλαδή να σου
γράψω βιβλίον περί του βίου και των
τεχνασµάτων, των τολµηµάτων και των
µαγειών του αγύρτου Αλεξάνδρου του
Αβωνοτειχίτου και σου το πέµψω· αλλ’
εάν θέλη τις να περιγράψη τα καθέκαστα
ακριβώς, δεν θα είνε ευκολώτερον από το
να ιστόρηση τας πράξεις του
Αλεξάνδρου, υιού του Φιλίππου· τόσον
ούτος υπήρξε µέγας κατά την κακίαν,
όσον εκείνος κατά την αρετήν.
Αλλ’ όµως εάν µέλλης να αναγνώσης µε
επιείκειαν όσα θα σου γράψω και να
συµπλήρωσης τας ελλείψεις της ιστορίας,
θα αναλάβω τον άθλον και του Αυγείου
τον σταύλον, αν όχι όλον, αλλ’ όσον
δύναµαι θα προσπαθήσω να καθαρίσω,
εξάγων ολίγους κοφίνους, ώστε να
δύνασαι εξ εκείνων να συµπεράνης πόση
και πόσον απερίγραπτος ήτο η όλη
κόπρος, την οποίαν τρισχίλιοι βόες επί
πολλά έτη θα ηδύναντο να παραγάγωσι.

Οποιαδήποτε ομοιότητα του ψευδομάντη, με σημερινούς αγύρτες, οι οποίοι πουλάνε φύκια για μεταφυσικές κορδέλες μόνο τυχαία δεν είναι.

Για αυτό με παρρησία πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους τους αγύρτες που στο όνομα του Ελληνισμού μάλιστα φοβίζουν με τους δικούς τους δαίμονες που τους ονόμασαν αεροψεκασμούς, μασόνους, και άλλες παρανοϊκές συνομοσιολογίες και υπόσχονται τις δικιές τους γιατρειές με θεραπευτικές μουσικές, εγκοιμήσεις και άλλα άμπρα κατάμπρα.

Το Ελληνικό πνεύμα είναι ορθός λόγος. Βαθύς, όχι επιδερμικός, μα βαθύς με τον νου και όχι με την φαντασία. Όπως ο Θουκυδίδης ορθώς κατανόησε ότι το ψήφισμα των Μεγαρέων δεν ήταν η αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου, αλλά προτίμησε να βρει τα αίτια όχι σε συνομοσίες που έπλασε το μυαλό του, μα στα πραγματικά δεδομένα της εποχής του.
Πηγή